Prisøkning fra 01.03.2022

Østfold Trafikkskole AS

Prisøkning fra 01.03.2022

Med bakgrunn i den generelle pris- og lønnsvekst, vil det komme en økning i pris på våre tjenester med virkning fra 01.03.2022.

Ta kontakt